Browsing Tag

พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามและรับมอบสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม “โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” จาก ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)…