Browsing Tag

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อย. – บช.ปส. “ปฏิบัติการสยบไพรี 63/10” ค้ายาเสพติดออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 30 ล้านบาท

อย. - บช.ปส. เปิดผลงาน “ปฏิบัติการสยบไพรี 63/10” กวาดล้างขบวนการลักลอบขาย โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ 50 จุดทั่วประเทศ เผยล่อซื้อเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 62 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่าของกลางที่ อย.…