Browsing Tag

มูลนิธิกรุงศรี

มูลนิธิกรุงศรีจัดประกวดโครงการระดับอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาสังคมตอบรับวิถีชีวิต New Normal

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 มูลนิธิกรุงศรีจัดโครงการ  “กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคม” เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม…