Browsing Tag

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2564…
Read More...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบหมอนผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนาม

พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบหมอนผ้าห่ม จำนวน 140 ผืน จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งมูลนิธิฯ รณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่ม…
Read More...