Browsing Tag

รถเก่า

“รถเก่า”ทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความคุ้มครอง

เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน แล้วรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็น “รถใหม่หรือรถเก่า”รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นเจ้าของรถทุกคัน ไม่ว่าจะรถเก่าหรือรถใหม่…
Read More...