Browsing Tag

รางวัล

เจอเนสส์ เปิดศักราชไตรมาสแรกของปี คว้าเพิ่มอีก 32 รางวัล❗

เจอเนสส์เปิดศักราชในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 ด้วยการคว้ารางวัลเพิ่มอีก 32 รางวัล จากการที่บริษัทมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของนักธุรกิจ เจอเนสส์จึงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม,…
Read More...