Browsing Tag

ลอยแพลูกค้า

สินมั่นคง ระส่ำ บอกยกเลิกกรมธรรม์ เจอ จ่าย จบ

“สินมั่นคง” อ้างสถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง และไม่รู้ว่าสถานการณ์จะลงเอยอย่างไร จึงบอกเลิกกรมธรรม์ เจอ จ่าย จบ หรือ covid 2 in 1 …
Read More...