Browsing Tag

วิสัยทัศน์ใหม่

ไทยประกันชีวิตแถลงวิสัยทัศน์ใหม่แก่บุคลากร

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แถลงวิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” ผ่านการประชุมออนไลน์แก่บุคลากรระดับบริหารทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา…
Read More...