Browsing Tag

สคบ.

สคบ. ตรวจการจัดทำฉลากสินค้า ณ โกดังสินค้า เขตบางขุนเทียน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ ฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภค…
Read More...

สคบ. รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง…

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. .... โดยมี ฐิตินันท์ สิงหา…
Read More...

อนุชา เป็นประธานการประชุม คคบ. ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ…
Read More...

สคบ. สร้างความรู้เครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ.พะเยา

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ในสถานศึกษา…
Read More...