Browsing Tag

สมาคมประกันชีวิต

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินบริจาค มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ…

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ (ที่ 2 จากซ้าย) นายฐิติ ยศอนันตกุล (ซ้ายสุด) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ (ขวาสุด) ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ…
Read More...

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มล.จิรเศษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ซึ่งจัดโดย…
Read More...

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล…
Read More...

ด้วยรักและห่วงใยมอบประกันชีวิตตอบแทนพระคุณแม่

วันแม่ปีนี้สมาคมประกันชีวิตไทยขอเชิญชวนลูกๆ ทุกคน บอกรักแม่ด้วยการส่งมอบแผนความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพรวมถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อเป็นของขวัญแทนใจ แทนความห่วงใย ตอบแทนพระคุณแม่ นายพิชา สิริโยธิน…
Read More...

ธุรกิจประกันชีวิตครึ่งแรกปี 64 เบี้ยรับรวมเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า 6 เดือนแรกปี 2564 (มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจประกันชีวิตมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 294,896.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13…
Read More...

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนเยาวชนเรียนดี

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้ามอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยงบประมาณกว่า 600,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาสาขาการประกันภัย รวม 79 รางวัล จาก 13 สถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่สู่ธุรกิจประกันชีวิต นายสาระ ล่ำซำ…
Read More...

สมาคมประกันชีวิตไทย เตือน!!! ชี้ชวนยกเลิกกรมธรรม์มีความผิด

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีบุคคลบางกลุ่มแอบอ้างตนเป็นที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของบริษัทประกันชีวิต โทรศัพท์ไปหาประชาชน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถือครองกรมธรรม์ประกันภัย…
Read More...

ธุรกิจประกันชีวิตเผยตัวเลข มกราคม-พฤษภาคม ปี 2564 เติบโตร้อยละ 3.17

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต 5 เดือนแรก ปี 2564 (มกราคม-พฤษภาคม) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 240,825.51 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.17…
Read More...

ธุรกิจประกันชีวิตเผยตัวเลข 4 เดือนแรกเบี้ยรับรวมโตเฉียด 2 แสนล้านบาท

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต 4 เดือนแรก ปี 2564 (มกราคม-เมษายน) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 195,544.03 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.25…
Read More...