Browsing Tag

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

สคบ.ล้อมคอก❗ธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ทั้งหน่วยรัฐและภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน จะต้องเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.…

TDIA จัดงานสัมมนา “ขอบเขตธุรกิจขายตรงเเละตลาดเเบบตรง ในยุคดิจิทัล”

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA นำโดย ศศิกาญจณ์  อัศวเมธ นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย เเละบริษัทสมาชิก จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ขอบเขตธุรกิจขายตรงเเละตลาดเเบบตรง ในยุคดิจิทัล” โดยงานนี้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค…

PR9 ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA จัดกิจกรรม CSR

PR9 ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA จัดกิจกรรม CSR ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา รองประธานบริหาร บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด…

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA จัดโครงการ CSR มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด จ.เพชรบุรี

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA ร่วมด้วยบริษัทสมาชิก จัดกิจกรรม CSR สร้างคุณค่าตอบเเทนกลับสู่สังคมไทย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เเละมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 250,000 บาท ณ…