Browsing Tag

สรุปข่าวคดีแชร์ลูกโซ่

สรุปคดีแชร์ลูกโซ่ ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 5 คดี ความเสียหายรวม 478 ล้านบาท

1.คดีแชร์แม่มณี มูลค่าความเสียหาย 20,000,000 บาท จำนวนผู้เสียหาย 2,550 คน 2. คดีหลอกให้ลงทุนธุรกิจสปอร์ตอาร์บิตทราจ ผู้เสียหาย 100 คนมูลค่าความเสียหายประมาณ 150,000,000 บาท 3. หลอกให้ลงทุนโครงการของ บริษัทพาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี…