Browsing Tag

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สสว. ร่วมกับ สทท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก 3 จังหวัด…

THAILAND SURE 2020 “ช็อปพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดสัมมนาและเวิร์กช็อป หัวข้อ “Thailand SURE 2020 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2563“ ช็อปพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว…

ก.ล.ต. เตือนประชาชน ลงทุนหุ้น “พีบี” มีความเสี่ยง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกับบริษัทที่อ้างว่าเสนอขายหุ้นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เพราะอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตามที่กล่าวอ้าง…