Browsing Tag

สินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันฉลองและยินดีในโอกาสที่เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE ONE…
Read More...

ธุรกิจประกันวินาศภัยชวนคนไทย “ฉีดช่วยชาติ” แจกฟรีประกันภัยแพ้วัคซีน 13 ล้านสิทธิ์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับบริษัทสมาชิก ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยการจัดโครงการ "ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล" …
Read More...