Browsing Tag

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดีเพื่อน้อง มอบคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดีเพื่อน้อง มอบคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณปรียาภรณ์ เจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน…