Browsing Tag

ห่างกันแต่ไม่ห่างไกล

LPN เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในสังคมผ่านภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ห่างกันแต่ไม่ห่างไกล”

LPN เปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ห่างกันแต่ไม่ห่างไกล” เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนในสังคม ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน   นายโอภาส…
Read More...