Browsing Tag

อนุชา นาคาศัย

ยกระดับนักขาย สคบ. มอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานอาชีพ

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)…

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คคบ. 6/2563

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 6/2563 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ (1)…