Browsing Tag

อั๋น ภูวนาท คุนผลิน

Wellth เติบโตอย่างเเข็งเเกร่ง จัดงานประดับเข็มเกียรติยศนักธุรกิจ “Growing Stronger Together”

“เวลธี่ ไลฟ์” บริษัทธุรกิจเครือข่ายด้านสุขภาพเเละความงามที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งมอบสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนให้กับผู้คน นำโดยผู้บริหารระดับสูง  แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ , พีระเชษฐ โชติคง , มนต์ชัย กมลรัตนาชัย…