Browsing Tag

อาร์สแควร์

TQR ตั้ง บ.ร่วมทุน “อาร์สแควร์”ลุยธุรกิจให้บริการเรียนรู้-อบรม ออนไลน์…

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ใส่เกียร์ลุย “ธุรกิจให้บริการเรียนรู้-อบรม ออนไลน์” ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุน “อาร์สแควร์” พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านใบหน้า "Face Detection and Face Recognition" เพิ่มประสิทธิภาพการอบรม…
Read More...