Browsing Tag

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

โครงการ “หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับ 7-11”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการ “หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับ 7-11” โดยได้จับมือกับบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด จัดจำหน่ายหมวกกันน็อก สีขาว รูปแบบพิเศษ “I LOVE MY HEAD”…
Read More...