Browsing Tag

เซอิจิโระ อาคิตะ

กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2563

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2563…