Browsing Tag

เยาวชน

สคบ. สร้างความรู้เครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ.พะเยา

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ในสถานศึกษา…
Read More...