Browsing Tag

เอเซียประกันภัย

กองทุนประกันวินาศภัย เตรียมจ่ายคืนเงิน “ผู้เอาประกันเอเชียประกันภัย” ชุดแรก ปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หลังจากที่บริษัทถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย…
Read More...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยผนึกกำลัง 19 บริษัทสมาชิก ให้ความช่วยเหลือผู้ทำประกันภัยกว่า 2 ล้านกรมธรรม์…

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา…
Read More...

BKI ขานรับ คปภ. ยินดีร่วมโครงการช่วยเหลือลูกค้าเอเชียประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ

กรุงเทพประกันภัยพร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือดูแลลูกค้าของเอเชียประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI…
Read More...

ทิพยประกันภัย โชว์แกร่งจับมือภาครัฐช่วยเหลือประชาชน เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ถือ กธ.โควิด-19…

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัทฯได้เข้ารับการย้ายโอนความคุ้มครองลูกค้าเอเชียประกันภัยที่ซื้อประกันโควิด…
Read More...

รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)…

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564…
Read More...

ธุรกิจประกันวินาศภัยชวนคนไทย “ฉีดช่วยชาติ” แจกฟรีประกันภัยแพ้วัคซีน 13 ล้านสิทธิ์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับบริษัทสมาชิก ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยการจัดโครงการ "ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล" …
Read More...