Browsing Tag

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

MSIG ลุยตลาดประกันรายบุคคล ออกประกันภัยโรคมะเร็ง MSIG Cancer Fix สู้มะเร็งร้าย ให้หายห่วง

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ลุยตลาดประกันรายบุคคล หนุนเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพโตต่อเนื่อง ออกประกันภัยโรคมะเร็ง MSIG Cancer Fix สู้มะเร็งร้าย ให้หายห่วง ชูจุดเด่น เจอแล้วจ่าย พ่วงจ่ายเบี้ยคงที่ทุกปีตามอายุแรกเข้า รัฐพล…