Browsing Tag

แบบตรวจหาแอนติเจน

อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองแล้ว

อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้ว ประชาชนสามารถซื้อได้ผ่านสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำ ขอให้ผู้บริโภคสังเกตข้อความบนฉลาก “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้”…
Read More...