Browsing Tag

โตเกียวมารีนประกันชีวิต

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เพิ่ม 3 มาตรการสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าผู้ได้ผลกระทบจาก Covid-19

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบความอุ่นใจ คลายความกังวลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ขยาย 3 มาตรการผ่อนผัน สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564…
Read More...

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดตัวโปรแกรม “วางแผนการเงินด้วยตนเอง”

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับ โตเกียวมารีนเอเชีย (Tokio Marine Asia) สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชีย ในการพัฒนา “เครื่องมือวางแผนการเงินด้วยตนเอง” (Self Fact Find Tool) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ความจำเป็นในชีวิต…
Read More...