Browsing Tag

โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4

การเรียน Online ในยุค New Normal

เมื่อเราเข้าสู่ยุค New Normal หลายๆ สถานการณ์ มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ชีวิตประจำวัน รวมถึงเด็กๆ ในเรื่องของการศึกษาด้วย เมื่อเด็กๆ ต้องอยู่บ้าน เรียนออนไลน์มากขึ้น จะเกิดผลดีหรือเสียอย่างไร วันนี้ คุณหมออดิศร์ อิงคตานุวัฒน์ กุมารแพทย์…