Browsing Tag

INFINITE

BDMS จับมือ ‘ไทยประกันชีวิต’ ส่งมอบสิทธิประโยชน์เพื่อสุขภาพดี ลูกค้าไทยประกันชีวิต INFINITE…

BDMS ผสานความร่วมมือกับไทยประกันชีวิต มุ่งส่งเสริมสังคมไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพดี ครอบคลุมทั้งการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ด้วยศักยภาพของเครือข่ายการแพทย์มาตรฐานสากลทั่วประเทศไทย เปิดตัวบัตรไทยประกันชีวิตชีววัฒนะ รูปแบบใหม่ของบริการแบบ…
Read More...