Browsing Tag

Miss Tourism World Thailand 2020

สสว. ร่วมกับ สทท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก 3 จังหวัด…