Browsing Tag

Together is Power 2020

สมาคมการขายตรงไทยคว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563…

กิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย รับรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ” โดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นมอบรางวัลในงาน “Together is Power 2020”…