Browsing Tag

Work from home

New Normal ? ความปกติแบบใหม่ ที่ไม่ธรรมดาของ J&C

 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นอกจากจะสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแล้ว ยังถือเป็นวิกฤติที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้เปลี่ยนไปจากเดิม…

“ยูนิซิตี้” เปิดแอปพลิเคชัน “Unicity Office” หนุนนักธุรกิจ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ…

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด แนะนำ "Unicity Office" แอปพลิเคชันช่วง Work from Home ช่องทางการทำงานผ่านระบบออนไลน์ให้แก่เหล่านักธุรกิจยูนิซิตี้ให้ได้ใช้ทำงานที่บ้านในช่วง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"…