"

การที่ทุ่มเทกับงาน จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จ อย่าง ธีระรัตน์ จงอุดมเกียรติ ตัวแทนประกันชีวิตจาก เอไอเอ ที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559 โดยเธอเป็น 1 ใน 8 ตัวแทนเอไอเอที่พิชิตรางวัลนี้ นอกจากเป็นรางวัลที่จัดมอบโดยสำนักงาน คปภ. รางวัลนี้ยังคัดเลือกจากตัวแทนของหลายบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติพร้อมในทุกๆ ด้าน

ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ ธีระรัตน์ มีความโดดเด่นจนสามารถคว้ารางวัลนี้ได้ ประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการขาย เธอเป็นตัวแทนที่มีผลงานดีและมีคุณภาพ มีอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ที่ดี ซึ่งแสดงถึงการขายที่มีคุณภาพ สามารถสร้างหลักประกันที่ดีให้ลูกค้า จึงจะทำให้อัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ที่ดี ด้านการเรียนรู้ ที่มีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ มีการฝึกอบรมและสัมมนาที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและอุตสาหกรรมประกันชีวิตอยู่เสมอ และด้านสังคม ที่ช่วยเหลือและทำงานเพื่อสังคมอยู่เสมอ รวมถึงสาธารณประโยชน์ต่างๆ

“จากการที่ตัวเราตั้งใจทำงานที่ดี มองประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้ลูกค้าเข้าใจและรู้ถึงประโยชน์ของกรมธรรม์อย่างแท้จริง ทำให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ค่อนข้างดี เป็นตัวแทนที่มีคุณภาพและเมื่อให้ความสำคัญต่อประโยชน์ต่อลูกค้า ตัวเราเองก็ต้องพยายามพัฒนาด้านความรู้อยู่เสมอ มีการเรียนรู้ในหลายๆด้าน มีการเรียนรู้ในหลายๆหลักสูตร ทั้งด้านการวางแผนการเงินและด้านการพัฒนาตนเอง และจากความคิดที่จะสร้างประโยชน์จึงมีการทำงานหลายอย่างเพื่อคืนให้สังคม การทำองค์กรการกุศลของยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สร้างประโยชน์ให้กับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต และสร้างประโยชน์ให้กับสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดที่อาศัยอยู่” ธีระรัตน์ กล่าว

ธีระรัตน์ กล่าวว่า เธอภูมิใจที่เป็นตัวแทนเอไอเอ เพราะเอไอเอมีระบบการฝึกอบรม และการให้ความรู้กับตัวแทนที่ดี ทำให้ตัวแทนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์กับลูกค้าสม่ำเสมอ มีหลายหลักสูตรที่บริษัทพยายามพัฒนาและพยายามให้ตัวแทนเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาด้านการขายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

“เอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่ง การเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทมีค่อนข้างสูง ทำให้ตัวแทนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในด้านบริษัทประกันชีวิต ทำให้การทำงานของตัวแทนทันสมัยและง่ายขึ้น” ธีระรัตน์ กล่าว

ธีระรัตน์ เล่าถึงหลักการทำงานว่า เธอพยายามช่วยลูกค้าวางแผนอนาคต มีการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินที่ถูกต้อง เพื่อช่วยปกป้องเป้าหมายทางการเงิน ผ่านการทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งการให้คำแนะนำเสมือนเป็นตัวแทนเองถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับลูกค้า โดยนำเสนอผ่านสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมและครบวงจร สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการที่ใช้มาโดยตลอด เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามากขึ้น การทำงานของตัวแทนก็ต้องปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนวัตกรรมที่หลากหลายทำให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการทำงานค่อนข้างมาก

“เอไอเอก็เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการทำงาน เช่น IPOS+ ทำให้ตัวแทนมีความสมาร์ท เป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะสามารถพกไอแพดเครื่องเดียว ทำทุกขั้นตอนตั้งแต่เสนอ จนส่งงาน โดยที่ไม่ต้องเขียนลงกระดาษ ไม่ต้องถ่ายเอกสาร และสามารถเซ็นผ่านไอแพดได้เลย รวมไปถึงสามารถใช้ MPOS รูดบัตรเครดิตได้เลย ทำให้ลูกค้ามีประทับใจในบริการที่รวดเร็ว” ธีระรัตน์ กล่าว

สำหรับเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของเธอ คือ ทำให้ทุกชีวิตที่สัมผัสต้องดีขึ้น ทุกคนที่พบเจอมีความสุขที่เจอเธอ มีความชัดเจนกับอนาคตมากขึ้น

“ในส่วน “ลูกค้า” ทำให้ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิใจ และดีใจที่มีเราเป็นตัวแทนประกันชีวิต ลูกค้าเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและชัดเจนกับอนาคต ในส่วน “ทีมงาน” มีทีมงานที่เติบโตแข็งแรง มีความก้าวหน้าในการทำงานเติบโตเป็นตัวแทนมืออาชีพ และเชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินแบบครบวงจร และ “สังคม” สร้างสังคมที่ดี สร้างสรรค์ ปลอดภัย มีน้ำใจและแบ่งปันซึ่งกันและกัน” ธีระรัตน์ กล่าว

You might also like More from author