Browsing Category

Hall Of Fame

ขวัญประชา เทพยศ นักธุรกิจตำแหน่ง Diamond บริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด “ตั้งเป้าให้…

“จากการที่เราทำธุรกิจหลายอย่าง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสปา จึงรู้ว่าถ้าได้กำไรต่อเดือนในจำนวนเงินเท่านี้ จะต้องใช้เงินทุนไม่น้อย เลยเข้าไปเรียนรู้ตั้งใจทำแบบจริงๆ ซึ่งตัวเราเองรู้ว่าการเลือกปัจจัยทำธุรกิจมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ…
Read More...

ลลิตา หัชบูรณ์ นักธุรกิจตำแหน่ง Diamond บริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด…

“ในการทำธุรกิจดิฉันมองว่า เราจะต้องมีคุณภาพชีวิตและครอบครัวที่ดีขึ้น ไม่ต้องมากังวลในเรื่องของรายได้ และมีเวลาในการใช้ชีวิต ซึ่งตั้งแต่ได้รู้จักกับแอมวิช ที่นี่สอนให้เข้าใจในกระบวนการสร้าง การบริหาร การรักษาเครือข่าย…
Read More...

พิริย์จีรา สิริปภัสสรา นักธุรกิจตำแหน่ง Diamond บริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด…

“คนเรามีหนึ่งสมองสองมือเท่ากัน และในธุรกิจแอมวิชก็มีคนที่เข้ามาประสบความสำเร็จได้มากมาย ดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ดิฉันจะไม่สำเร็จ เพราะในอุดมคติของดิฉันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ นอกจากไม่ได้ลงมือทำ ซึ่งการทำธุรกิจย่อมมีอุปสรรคและปัญหา…
Read More...

วันเพ็ญ เทพยศ นักธุรกิจตำแหน่ง President Diamond บริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด…

“ในช่วง โควิด - 19 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นวิกฤติระดับโลก แต่กลับกลายเป็นว่ามาเพิ่มโอกาสให้กับเรา ด้วยเครื่องมือของบริษัทที่รองรับไว้ให้ มาปรับใช้จนทำให้รายได้จากที่เคยรับ 3 แสนบาท กระโดดขึ้นมาเป็น 1 ล้านบาท ด้วยเวลาเพียง 8 เดือน”…
Read More...

สายพิรุณ อินทร์โท นักธุรกิจตำแหน่ง President Diamond บริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด…

“ก้าวต่อไปจากนี้ ดิฉันจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการก้าวสู่ตำแหน่ง Crown President Diamond และสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง ให้มีมนุษย์เงินแสน และมนุษย์เงินล้านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตให้แข็งแรงและยั่งยืน” สายพิรุณ…
Read More...