ข่าวสารอัพเดทล่าสุด

ข่าวสารอัพเดทล่าสุด

ข่าวสารธุรกิจขายตรง เครือข่าย

ม้าศึกยูนิคอร์น ประกาศศักดา ❗ Zoom มีคนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

จบลงอย่างสวยงามและทรงพลัง บริษัทยูนิคอร์นฯ น้องใหม่ไฟแรง กับงาน Way on Win Digital Virtual # 1 ปลุกสัญชาตญาณ...อยู่รอดในตัวคุณ เป็นงานประชุม On line ครั้งแรกที่มีคนเข้าซูมกว่า 1,988 คน สร้างปรากฎการณ์...การร่วมรับชมที่มากที่สุดในงานประชุมกับยูนิคอร์น (Double Arrow Right) (red check mark) เปิดงานด้วย Mission &Vision โดย ดร.ภัทร์พิชาภา ธนะลีละผลิน ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ยูนิคอร์นบิซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยผลงานเปิดมา 5 เดือน สวนกระแสยุคโควิด ด้วยจำนวนผู้สมัคร 7,988…

ข่าวสารธุรกิจขายตรง เครือข่าย

Hot People

Hot People

Hall Of Fame

Hall Of Fame

สัมภาษณ์พิเศษ

ข่าวสารธุรกิจประกันภัย

คปภ. เร่งติดตามกรณีบริษัทประกันภัยเลิกจ้างพนักงาน พร้อมเข้าตรวจสอบและควบคุมเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งได้แจ้งการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงาน คปภ. ได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เบื้องต้นได้รับรายงานจากบริษัทแห่งนี้ว่า กรณีดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามภาระผูกพันได้ และยังคงพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไว้…

ข่าวสารธุรกิจประกันภัย

Hot News

ข่าวสารการตลาด

ข่าวสารการตลาด

ข่าวการเงินและการลงทุน

ข่าวการเงินและการลงทุน

ข่าวธนาคารและสถาบันการเงิน

ข่าวธนาคารและสถาบันการเงิน

Event News

ข่าว CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าว CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวจาก สคบ.

ข่าวจาก อย.