Browsing Tag

ISO 14001 : 2015

“ไทยพาณิชย์” รับใบรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เป็นครั้งแรกของธนาคารพาณิชย์ในไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม…
Read More...