Browsing Tag

New Normal

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 แห่งความสำเร็จ สู่การเป็นผู้นำด้านการแพทย์วิถีใหม่…

เป็นเวลาเกือบ 2 ปีได้ ที่ประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกได้พบกับศึกใหญ่หลวงนัก นั่นคือ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง จนกลายเป็นมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศ และแม้แต้ประเทศไทยเอง…
Read More...