Browsing Tag

OIC

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (คนซ้าย) เป็นประธานในพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยนางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า…
Read More...

คปภ.ปลื้มงาน “Thailand InsurTech Fair 2021: มหกรรมด้านประกันภัย 2021”…

“Thailand InsurTech Fair 2021: มหกรรมด้านประกันภัย 2021 ” ที่จัดโดยสำนักงาน คปภ. ร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจประกันภัย ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผานมา…
Read More...

สมาคมประกันชีวิตไทยเชิญชวนประชาชนใช้บริการตรวจสอบ “กรมธรรม์ของฉัน”

สมาคมประกันชีวิตไทยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตรวจสอบ “กรมธรรม์ของฉัน” ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Portable Device) เพียงเพิ่มเพื่อนผ่าน Line Official Account (@OICConnect) ก็สามารถตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ที่ท่านมีอยู่ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว…
Read More...

BKI ขานรับ คปภ. ยินดีร่วมโครงการช่วยเหลือลูกค้าเอเชียประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ

กรุงเทพประกันภัยพร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือดูแลลูกค้าของเอเชียประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI…
Read More...

รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)…

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564…
Read More...

คปภ. จัดยิ่งใหญ่สุดยอดงาน “Thailand InsurTech Fair 2021: มหกรรมด้านประกันภัย” แบบ Virtual…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย…
Read More...

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือ…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมมอบวัคซีนจำนวน 750 โดส มูลค่า…
Read More...

กรุงเทพประกันภัยห่วงใยกลุ่มเปราะบางมอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนคปภ. สมทบโครงการประกันภัยรวมใจ…

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท…
Read More...

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบเงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” จำนวน 1,000,000 บาท จากนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์…
Read More...

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ามอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโครงการ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี…
Read More...