Browsing Tag

Rainbow Over Your House

กรุงศรี จับมือ SC ASSET…

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่อยากมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองร่วมกับคู่เพื่อนที่เราต้องการใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาว…
Read More...