Browsing Tag

TDSA

6-7 ต.ค. นี้ ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16…

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ (WFDSA World Congress XVI – Virtual Edition) ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564…
Read More...

TDSA จัดสัมมนา “โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไร ⁉️ ให้ถูกต้อง”

สมาคมการขายตรงไทย จัดสัมมนา "โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไร ให้ถูกต้อง" ส่งเสริมผู้ประกอบการขายตรงนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคอย่างมีจรรยาบรรณ สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม จัดสัมมนา "โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไร…
Read More...