Browsing Tag

Tender Offer

ทิพยประกันภัย ตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ พร้อมทำเทนเดอร์แลกหุ้น ก่อนเตรียมตัวเข้าตลาดฯ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่า ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ TIP ได้มีการจัดตั้ง “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ TIPH ขึ้น…
Read More...