Browsing Tag

TMLTH Touch Point

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เปิดบริการใหม่เคลมออนไลน์ผ่าน App TMLTH Touch Point

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยของชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้เปิดให้บริการรูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ในการเรียกร้องสินไหมที่เรียกว่าระบบ “E-Claim” ผ่านแอปพลิเคชัน “TMLTH…
Read More...

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดตัวโปรแกรม “วางแผนการเงินด้วยตนเอง”

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับ โตเกียวมารีนเอเชีย (Tokio Marine Asia) สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชีย ในการพัฒนา “เครื่องมือวางแผนการเงินด้วยตนเอง” (Self Fact Find Tool) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ความจำเป็นในชีวิต…
Read More...