Browsing Tag

ZEN Project

เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “อยู่บ้าน ห่างโควิด เพิ่มความฟิต พิชิตไขมัน”…

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม 4-Week Challenge: Stay Home Stay Fit with ZEN Bodi “อยู่บ้าน ห่างโควิด เพิ่มความฟิต พิชิตไขมัน” ด้วยการเล็งเห็นโอกาสดีๆ ในช่วงเวลาที่ต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19…
Read More...