Browsing Tag

Allianz

Allianz ยืนหนึ่งด้านดิจิทัล เปิดตัวระบบ Digital Non- Face to Face

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ล่าสุด เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแอปพลิเคชัน Allianz Discover ขานรับประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องอนุญาตให้ขายประกันเฉพาะกิจ Digital Non- Face…