Browsing Tag

BLA Health Partne

“กรุงเทพประกันชีวิต” เปิดโครงการ Care@Home ร่วมดูแลลูกค้าป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาแบบ Home…

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพประกันชีวิต หนึ่งในผู้นำด้านความคุ้มครองสุขภาพ ตระหนักถึงการช่วยเหลือดูแลลูกค้าทุกคนของกรุงเทพประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประเภทใด…
Read More...