Browsing Tag

Care@Home

กรุงเทพประกันชีวิตมอบความคุ้มครองผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community…

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าชดเชยรายวัน แก่ลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่มของกรุงเทพประกันชีวิต สำหรับการรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ…
Read More...

“กรุงเทพประกันชีวิต” เปิดโครงการ Care@Home ร่วมดูแลลูกค้าป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาแบบ Home…

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพประกันชีวิต หนึ่งในผู้นำด้านความคุ้มครองสุขภาพ ตระหนักถึงการช่วยเหลือดูแลลูกค้าทุกคนของกรุงเทพประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประเภทใด…
Read More...