Browsing Tag

Comfort zone

เจอเนสส์ โกลบอล ออนไลน์เงินล้าน ❗

"วิกฤติโควิดในช่วงนี้เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลย เพราะเจอเนสส์เป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราได้เตรียมตัวกับการรับมือมาอยู่แล้ว ทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้น เป็นยอดขายที่มากที่สุดของ เจอเนสส์ เท่าที่เคยผ่านมาก็ว่าได้" ชนากานต์ มณี…
Read More...