Browsing Tag

GOLD STEVIE® WINNERS

อลิอันซ์ อยุธยา ชนะเลิศสร้างสัมพันธ์ในองค์กร คว้ารางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานยอดเยี่ยม…

อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD STEVIE® WINNERS ประเภทการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานยอดเยี่ยม จากเวที International Business Awards® (IBA) ประจำปี 2564 จากการจัด GAME NIGHT INTERACTIVE virtual staff party…
Read More...