Browsing Tag

RVP

บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย…

ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ รวม 2,365 ครั้ง…
Read More...